NIEUWS

Wettelijke indexering alimentatie 2024

De wettelijke indexering waarmee de alimentatie per 1 januari 2024 wordt verhoogd is vastgesteld op 6,2%

De verhoging geldt automatisch vanaf 1 januari 2024 voor kinder- en partneralimentatie, tenzij u de indexering voor de partneralimentatie heeft uitgesloten. Het is raadzaam uw ex-partner tijdig op de hoogte te stellen van het nieuwe bedrag. Voor de berekening van het nieuwe alimentatiebedrag per 1 januari 2024 verwijs ik u naar de site van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Hier kunt u zelf het nieuwe alimentatiebedrag per 1 januari 2024 berekenen. Het enige dat u hoeft in te vullen is het jaartal waarin de alimentatie is vastgesteld en het oorspronkelijke alimentatiebedrag. Het nieuwe bedrag wordt dan voor u berekend.

Publicatie in Jurisprudentie in Nederland (JIN 2022, afl. 6)

Wie is belanghebbende in de zin van art. 798 Rv in een procedure over een verzoek tot wijziging van de voornaam van een minderjarig kind en wie kan een rechtsmiddel instellen?

Mijn noot bij het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2022 is gepubliceerd in afl. 6 van Jurisprudentie in Nederland: JIN 2022, afl. 6 ECLI:NL:HR:2022:622.

Meer door mij geschreven annotaties vindt u hier.

Ik ga op reis en ik neem mee…?

Weet u al waar u uw vakantie dit jaar doorbrengt met uw kinderen? Indien u op vakantie gaat zonder de andere gezaghebbende ouder, let er dan op dat u goed voorbereid vertrekt.

Uiteraard dient u de andere ouder op de hoogte te brengen van een vakantie, ook als dit in Nederland is. Maar als u naar het buitenland vertrekt, is het van belang dat de thuisblijvende gezaghebbende ouder op voorhand een formulier tekent, genaamd “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland”. Door ondertekening van dit formulier geeft de thuisblijvende ouder toestemming voor de reis. Naast het ondertekende formulier dient u ook een bewijs mee te nemen dat u het gezag heeft over uw minderjarige kind (uittreksel uit het gezagsregister of de meest recente beschikking van de rechtbank). Is er een Ouderschapsplan opgesteld, dan kan het raadzaam zijn deze ook mee te nemen. Verder dient u een afschrift van de geboorteakte van uw kind óf een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van uw kind bij te voegen. Tot slot is een kopie van het paspoort van de thuisblijvende ouder vereist. Wanneer niet aan al deze eisen wordt voldaan, is de kans aanwezig dat u op het vliegveld niet mag vertrekken. Met name indien uw kind een andere achternaam dan uzelf draagt, heeft u kans dat er om dit ingevulde formulier wordt verzocht.

Checklist:
• ingevuld formulier “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland” (klik hier voor het formulier)
• recent afschrift geboorteakte van uw kind of uittreksel BRP van uw kind (op te vragen bij de gemeente waar uw kind geboren is cq ingeschreven staat)
• recent uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank)
• indien aanwezig meest recente beschikking van de rechtbank met betrekking tot gezag en omgang
• indien aanwezig het meest recente Ouderschapsplan
• kopie van het paspoort van de toestemminggevende ouder

Reist u met een minderjarig kind van wie u niet de ouder bent, dan geldt bovenstaande ook voor u. Indien er twee gezaghebbende ouders zijn, dan dient u van beide gezaghebbende ouders een ingevuld formulier bij u te hebben!

Wat kunt u doen als de andere ouder het formulier niet wil tekenen? In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank en de Kinderrechter om vervangende toestemming vragen. Het is niet de bedoeling dat een ouder zijn of haar gezag misbruikt om een vakantie tegen te houden. In de praktijk gebeurt dat toch nog wel eens. De Kinderrechter maakt hier korte metten mee en de weigerachtige ouder loopt het risico te worden veroordeeld in de proceskosten.

 

Goed uit Elkaar!

Zes maanden na de start van het project ‘Goed uit Elkaar!’ is het tijd voor een update. Vorige week was er al veel aandacht voor de uitkomsten van het onderzoek onder leiding van André Rouvoet. Eén van de aanbevelingen is dat gemeenten meer moeten doen om ouders die uit elkaar gaan te ondersteunen. De gemeente Hengelo doet dat via het project ‘Goed uit Elkaar!’ Tubantia plaatste vandaag onderstaand artikel in de krant.

Heeft u vragen over het project of wilt u uzelf opgeven, dan kan dat per mail via goeduitelkaar@wijkracht.nl.
Wilt u mij rechtstreeks bereiken, dan kan dat telefonisch via 074 – 8200 222 of per mail via leonie@vanstratenfamilierecht.nl.

Goed uit elkaar!

Tubantia 2 september 2017

Ruim een jaar geleden las ik een artikel in Tubantia over een door de gemeente Hengelo op te starten project in samenwerking met Wijkracht, om complexe scheidingen te voorkomen. Ik heb mij aangemeld om te kijken of ik als advocaat en scheidingsmediator een bijdrage kon leveren. In de daaropvolgende maanden hebben wij in een pilotgroep meerdere malen bij elkaar gezeten om te brainstormen hoe we dit project zouden kunnen vormgeven.

Op 15 mei 2017 is er een bijeenkomst gehouden voor diverse professionals uit Hengelo op het gebied van (echt)scheiding en jeugdzorg. Belangstellenden hebben zich kunnen aanmelden om deel te nemen. Dit is uiteindelijk uitgemond in het project “Goed uit elkaar!” dat vanaf 1 september 2017 van start is gegaan.

In dit project slaan de gemeente Hengelo, het sociaal maatschappelijk werk, advocaten, mediators en andere hulpverleners de handen ineen. In het intakegesprek met beide ouders wordt gekeken welke hulpverlening in dat specifieke geval nodig is. De aangewezen hulpverleners hebben vanaf het begin nauw overleg met elkaar. De inzet van kindercoaches, die de stem van het kind vertegenwoordigen, staat centraal in het project. Doel van het project is een scheiding met zo min mogelijk strijd te laten verlopen, in het belang van de kinderen.

Aanmelden:
Geïnteresseerden woonachtig in Hengelo met minderjarige kinderen kunnen zich aanmelden per email of telefonisch via Karin Dijkman (Kade Counseling) 06 – 23 61 82 44 of Dries Visser (Wijkracht) 088 – 945 57 22.

Goed uit elkaar! is een samenwerking van:
Gemeente Hengelo (Anouk Jocker en Liesbeth Meijer)
Blankestijn advocaten (Theo Zwiers)
Kade Counseling, Praktijk voor gezins- en relatietherapie (Karin Dijkman)
Kind en coach Linda (Linda van Zenden)
Mediant (Marion te Braak)
Mediation Groep Twente (Yvonne Floor)
Mieke Hampsink, Praktijk voor Jeugdhulp (Mieke Hampsink)
Praktijk Kostbaar kind (Baukje Tigchelaar)
Van Straten Familierecht (Leonie van Straten)
VZ advocaten (Wieteke in het Veld)
Wijkracht (Dries Visser en Sidon Schapelhouman)

 

Nieuws van de vFAS

Wettelijke indexering alimentatie 2024

De wettelijke indexering waarmee de alimentatie per 1 januari 2024 wordt verhoogd is vastgesteld op 6,2%

De verhoging geldt automatisch vanaf 1 januari 2024 voor kinder- en partneralimentatie, tenzij u de indexering voor de partneralimentatie heeft uitgesloten. Het is raadzaam uw ex-partner tijdig op de hoogte te stellen van het nieuwe bedrag. Voor de berekening van het nieuwe alimentatiebedrag per 1 januari 2024 verwijs ik u naar de site van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Hier kunt u zelf het nieuwe alimentatiebedrag per 1 januari 2024 berekenen. Het enige dat u hoeft in te vullen is het jaartal waarin de alimentatie is vastgesteld en het oorspronkelijke alimentatiebedrag. Het nieuwe bedrag wordt dan voor u berekend.

Publicatie in Jurisprudentie in Nederland (JIN 2022, afl. 6)

Wie is belanghebbende in de zin van art. 798 Rv in een procedure over een verzoek tot wijziging van de voornaam van een minderjarig kind en wie kan een rechtsmiddel instellen?

Mijn noot bij het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2022 is gepubliceerd in afl. 6 van Jurisprudentie in Nederland: JIN 2022, afl. 6 ECLI:NL:HR:2022:622.

Meer door mij geschreven annotaties vindt u hier.

Ik ga op reis en ik neem mee…?

Weet u al waar u uw vakantie dit jaar doorbrengt met uw kinderen? Indien u op vakantie gaat zonder de andere gezaghebbende ouder, let er dan op dat u goed voorbereid vertrekt.

Uiteraard dient u de andere ouder op de hoogte te brengen van een vakantie, ook als dit in Nederland is. Maar als u naar het buitenland vertrekt, is het van belang dat de thuisblijvende gezaghebbende ouder op voorhand een formulier tekent, genaamd “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland”. Door ondertekening van dit formulier geeft de thuisblijvende ouder toestemming voor de reis. Naast het ondertekende formulier dient u ook een bewijs mee te nemen dat u het gezag heeft over uw minderjarige kind (uittreksel uit het gezagsregister of de meest recente beschikking van de rechtbank). Is er een Ouderschapsplan opgesteld, dan kan het raadzaam zijn deze ook mee te nemen. Verder dient u een afschrift van de geboorteakte van uw kind óf een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van uw kind bij te voegen. Tot slot is een kopie van het paspoort van de thuisblijvende ouder vereist. Wanneer niet aan al deze eisen wordt voldaan, is de kans aanwezig dat u op het vliegveld niet mag vertrekken. Met name indien uw kind een andere achternaam dan uzelf draagt, heeft u kans dat er om dit ingevulde formulier wordt verzocht.

Checklist:
• ingevuld formulier “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland” (klik hier voor het formulier)
• recent afschrift geboorteakte van uw kind of uittreksel BRP van uw kind (op te vragen bij de gemeente waar uw kind geboren is cq ingeschreven staat)
• recent uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank)
• indien aanwezig meest recente beschikking van de rechtbank met betrekking tot gezag en omgang
• indien aanwezig het meest recente Ouderschapsplan
• kopie van het paspoort van de toestemminggevende ouder

Reist u met een minderjarig kind van wie u niet de ouder bent, dan geldt bovenstaande ook voor u. Indien er twee gezaghebbende ouders zijn, dan dient u van beide gezaghebbende ouders een ingevuld formulier bij u te hebben!

Wat kunt u doen als de andere ouder het formulier niet wil tekenen? In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank en de Kinderrechter om vervangende toestemming vragen. Het is niet de bedoeling dat een ouder zijn of haar gezag misbruikt om een vakantie tegen te houden. In de praktijk gebeurt dat toch nog wel eens. De Kinderrechter maakt hier korte metten mee en de weigerachtige ouder loopt het risico te worden veroordeeld in de proceskosten.

 

Goed uit Elkaar!

Zes maanden na de start van het project ‘Goed uit Elkaar!’ is het tijd voor een update. Vorige week was er al veel aandacht voor de uitkomsten van het onderzoek onder leiding van André Rouvoet. Eén van de aanbevelingen is dat gemeenten meer moeten doen om ouders die uit elkaar gaan te ondersteunen. De gemeente Hengelo doet dat via het project ‘Goed uit Elkaar!’ Tubantia plaatste vandaag onderstaand artikel in de krant.

Heeft u vragen over het project of wilt u uzelf opgeven, dan kan dat per mail via goeduitelkaar@wijkracht.nl.
Wilt u mij rechtstreeks bereiken, dan kan dat telefonisch via 074 – 8200 222 of per mail via leonie@vanstratenfamilierecht.nl.

Goed uit elkaar!

Tubantia 2 september 2017

Ruim een jaar geleden las ik een artikel in Tubantia over een door de gemeente Hengelo op te starten project in samenwerking met Wijkracht, om complexe scheidingen te voorkomen. Ik heb mij aangemeld om te kijken of ik als advocaat en scheidingsmediator een bijdrage kon leveren. In de daaropvolgende maanden hebben wij in een pilotgroep meerdere malen bij elkaar gezeten om te brainstormen hoe we dit project zouden kunnen vormgeven.

Op 15 mei 2017 is er een bijeenkomst gehouden voor diverse professionals uit Hengelo op het gebied van (echt)scheiding en jeugdzorg. Belangstellenden hebben zich kunnen aanmelden om deel te nemen. Dit is uiteindelijk uitgemond in het project “Goed uit elkaar!” dat vanaf 1 september 2017 van start is gegaan.

In dit project slaan de gemeente Hengelo, het sociaal maatschappelijk werk, advocaten, mediators en andere hulpverleners de handen ineen. In het intakegesprek met beide ouders wordt gekeken welke hulpverlening in dat specifieke geval nodig is. De aangewezen hulpverleners hebben vanaf het begin nauw overleg met elkaar. De inzet van kindercoaches, die de stem van het kind vertegenwoordigen, staat centraal in het project. Doel van het project is een scheiding met zo min mogelijk strijd te laten verlopen, in het belang van de kinderen.

Aanmelden:
Geïnteresseerden woonachtig in Hengelo met minderjarige kinderen kunnen zich aanmelden per email of telefonisch via Karin Dijkman (Kade Counseling) 06 – 23 61 82 44 of Dries Visser (Wijkracht) 088 – 945 57 22.

Goed uit elkaar! is een samenwerking van:
Gemeente Hengelo (Anouk Jocker en Liesbeth Meijer)
Blankestijn advocaten (Theo Zwiers)
Kade Counseling, Praktijk voor gezins- en relatietherapie (Karin Dijkman)
Kind en coach Linda (Linda van Zenden)
Mediant (Marion te Braak)
Mediation Groep Twente (Yvonne Floor)
Mieke Hampsink, Praktijk voor Jeugdhulp (Mieke Hampsink)
Praktijk Kostbaar kind (Baukje Tigchelaar)
Van Straten Familierecht (Leonie van Straten)
VZ advocaten (Wieteke in het Veld)
Wijkracht (Dries Visser en Sidon Schapelhouman)

 

Nieuws van de vFAS