LEONIE VAN STRATEN

LEONIE VAN STRATEN

Leonie van Straten is sinds 2006 werkzaam als advocaat en staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM  DEN HAAG). Zij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het jeugdrecht.

Als advocaat en scheidingsmediator is zij aangesloten bij de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Tevens is zij als registermediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

RECENTE PUBLICATIES IN JURISPRUDENTIE IN NEDERLAND (JIN):

JIN 2019 afl. 3 ECLI:GHARL:2019:196
Bij co-ouderschap met een gelijkwaardige verdeling van zorg, is de inschrijving in de BRP niet doorslaggevend voor de aanvraag van de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

JIN 2018 afl. 6 ECLI:NL:GHSHE:2018:1543
Het opnemen van ouderschapsverlof levert geen verwijtbaar, voor herstel vatbaar, inkomensverlies op indien dit met geen ander doel is opgenomen dan waarvoor het bedoeld is: de zorg voor de kinderen.

JIN 2017 afl. 8 ECLI:NL:GHAMS:2017:2668
Kan een 12-jarige jongen in staat worden geacht zelf te beslissen over het wel of niet ondergaan van een chemokuur?

JIN 2016 afl. 10 ECLI:NL:GHDHA:2016:2723
Een ouder met een minderjarig kind met verhuisplannen na een scheiding, dient de rechtbank om vervangende toestemming te vragen als de ex-partner met gezag niet instemt met de voorgenomen verhuizing.

JIN 2016 afl. 3 ECLI:NL:HR:2016:154
Indien een alimentatieplichtige in het kader van een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie niet voldoet aan de verplichting van art. 21 Rv om de rechter juist en volledig te informeren, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

MEER INFORMATIE?

CONTACT

TELEFOON
074 82 00 222

TELEFOON
074 82 00 222

BEZOEKADRES
Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo

BEZOEKADRES
Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo

POSTADRES
Postbus 1271
7550 BG Hengelo

POSTADRES
Postbus 1271
7550 BG Hengelo

BEDRIJFSGEGEVENS
KvK 64296075

 

BEDRIJFSGEGEVENS
KvK 64296075

 

linked-in  mfnadvocatuur