LEONIE VAN STRATEN

LIDMAATSCHAPPEN

Sinds 2006 ben ik werkzaam als advocaat en sta ik ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM  DEN HAAG). Ik heb mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht en het Jeugdrecht.

Als familierechtadvocaat en scheidingsmediator ben ik aangesloten bij de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Daarnaast sta ik als registermediator ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Als bijzondere curator voor afstammingszaken sta ik ingeschreven bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (Stichting BCN).

Rechtsgebiedenregister
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

* Personen- en Familierecht.

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Publicaties in Jurisprudentie in Nederland (JIN):

JIN 2022 afl. 6 ECLI:NL:HR:2022:622
Dient de verwekker als belanghebbende te worden aangemerkt bij voornaamswijziging van zijn kind?

JIN 2021 afl. 10 ECLI:NL:RBZWB:2021:4528
Kan de rechtbank een Ouderschapsplan en een convenant van voormalig samenwonende partners onderdeel laten uitmaken van de beschikking? En hoe zit het met het opnemen van alimentatieafspraken in de beschikking?

JIN 2020 afl. 10 ECLI:NL:RBNNE:2020:3675
Geen partneralimentatie wegens grievend gedrag. Niet het verbreken van de lotsverbondenheid, maar de redelijkheid en billijkheid brengen met zich mee dat het grievende gedrag van de man (het jarenlang excessief klagen o.a. bij de werkgever van de vrouw) ertoe leidt dat hij niet meer kan verlangen dat de vrouw een bijdrage in zijn levensonderhoud aan hem betaalt.

JIN 2020 afl. 2 ECLI:GHARL:2019:11196
De rechter toetst ambtshalve of de tussen ouders overeengekomen kinderalimentatie in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven. De rechter is hierbij niet gebonden aan hetgeen de ouders onderling zijn overeengekomen.

JIN 2019 afl. 3 ECLI:GHARL:2019:196
Bij co-ouderschap met een gelijkwaardige verdeling van zorg, is de inschrijving in de BRP niet doorslaggevend voor de aanvraag van de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

JIN 2018 afl. 6 ECLI:NL:GHSHE:2018:1543
Het opnemen van ouderschapsverlof levert geen verwijtbaar, voor herstel vatbaar, inkomensverlies op indien dit met geen ander doel is opgenomen dan waarvoor het bedoeld is: de zorg voor de kinderen.

JIN 2017 afl. 8 ECLI:NL:GHAMS:2017:2668
Kan een 12-jarige jongen in staat worden geacht zelf te beslissen over het wel of niet ondergaan van een chemokuur?

JIN 2016 afl. 10 ECLI:NL:GHDHA:2016:2723
Een ouder met een minderjarig kind met verhuisplannen na een scheiding, dient de rechtbank om vervangende toestemming te vragen als de ex-partner met gezag niet instemt met de voorgenomen verhuizing.

JIN 2016 afl. 3 ECLI:NL:HR:2016:154
Indien een alimentatieplichtige in het kader van een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie niet voldoet aan de verplichting van art. 21 Rv om de rechter juist en volledig te informeren, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

MEER INFORMATIE?

CONTACT

TELEFOON
074 82 00 222

TELEFOON
074 82 00 222

(POST)ADRES
C.T. Storkstraat 43
7553 AP Hengelo

(POST)ADRES
C.T. Storkstraat 43
7553 AP Hengelo

BEDRIJFSGEGEVENS
KVK 64296075
BTW NL001662509B33

 

 

 

 

 

 

 

BEDRIJFSGEGEVENS
KVK 64296075
BTW NL001662509B33

 

 

linked-in  mfn